Texter av mig från andra ställen

Som en del av er kanske redan vet, skriver jag en del på andra ställen också, f.n. mest i VellingePosten som bara utkommer lokalt. Efter önskemål kommer jag att visa de flesta av artiklarna här . Några har ”försvunnit i hanteringen”

VellingePosten 8/2020

VelingePosten 7/2020
VellingePosten 7/2020

VellingePosten 7/2020
VellingePosten 6/2020
VellingePosten 6/2020
VellingePosten 5/20
(Här har blivit fel i vem som fotograferat – det är jag som tagit bilderna)
VellingePosten 5/20
(Här har blivit fel i vem som fotograferat – det är inte jag, utan jag har fått bilderna från Handlingskraft)
VellingePosten 3/20
VellingePosten 2/2020
VellingePosten 1/2020
VellingePosten 1/2020
VellingePosten 1/2020
VellingePosten 1/2020
VellingePosten 14/2019
VellingePosten 14/2019
VellingePosten 13/2019
VellingPosten 13/2019
VellingePosten /13 2019
VellingePosten 12/2019
VellingePosten 9/2019
VellingePosten 9/2019
VellingePosten 9/2019
VellingePosten 8/2019
VellingePosten 7/2019
VellingePosten 7/2019

VellingePosten 6/2019
VellingePosten 7/2019